Účtovníctvo a Audit

Základné informácie
BDO Slovenská republika a celý náš tím 60 partnerov a profesionálnych zamestnancov, všetci so sídlom v Bratislave, sa zaviazali poskytovať bezproblémové, integrované služby s pridanou hodnotou v oblasti auditu, účtovníctva, daní a poradenstva všetkým našim klientom bez ohľadu na ich veľkosť alebo pôvod.  BDO je piata najväčšia účtovná a poradenská sieť na svete.

Vždy blízko vašej firmy
BDO Slovenská republika môže potenciálnym investorom pomôcť najmä v týchto oblastiach: poradenstvo v oblasti štátnej pomoci, pravidelný audit

investičné správy vypracované pre rôznych poskytovateľov štátnej pomoci, M&A, financovanie, oceňovanie, štúdie realizovateľnosti, vyhľadávanie investičných príležitostí, China desk a pod.

Služby
Naša široká škála ďalších služieb zahŕňa audit a uistenie, daňové služby a outsourcing, ako aj obchodné poradenstvo. Zaviazali sme sa poskytovať všetkým našim klientom komplexné a nezávislé služby.

Audit & Assurance
Náš základný prístup k auditu je zameraný predovšetkým na pochopenie podnikania klienta v širšom kontexte, keďže zameranie sa len na čiastkové procesy alebo jednotlivé kontroly môže viesť k prehliadnutiu skutočných obchodných rizík. Poskytujeme širokú škálu audítorských a assurance služieb:

 • Audit individuálnych a konsolidovaných účtovných závierok zostavených v súlade s lokálnymi GAAP alebo IFRS.
 • Audit alebo kontrola informačných balíkov pripravených pre audity súladu výročných správ.
 • Ostatné assurance služby.

Daňové poradenstvo
Naším cieľom je poskytovať efektívne stratégie zamerané nielen na optimalizáciu daňovej pozície daňovníka či identifikáciu

inovatívne nápady daňového plánovania, ale aj dodržiavanie daňových povinností. Poskytujeme široké spektrum služieb daňového poradenstva:

 • Podnikové a medzinárodné zdaňovanie
 • Dodržiavanie dane z príjmov právnických osôb
 • Individuálne zdanenie

Obchodné služby a outsourcing
Zameranie nášho oddelenia BSO je pomáhať našim klientom optimalizovať výkon ich vedľajších, ale stále dôležitých obchodných aktivít. Poskytujeme širokú škálu služieb:

 • Účtovníctvo a mzdy
 • Reporting
 • Business Process Outsourcing
 • Sekretárske služby

Poradenstvo
Naša odbornosť je mnohostranná. Poradenstvo BDO poskytuje klientom strategické poradenstvo na vysokej úrovni, keď je stávka – a kontrola – najvyššia. Naši poradcovia majú individuálny prístup a ponúkajú riešenia šité na mieru. Náš rozsah a štruktúra nám umožňujú poskytovať celé spektrum poradenských služieb pre vaše súčasné a budúce obchodné operácie. Poskytujeme široké spektrum obchodných poradenských služieb:

 • Podnikové financie
 • Poradenstvo pri transakciách
 • Poradenstvo pre verejný sektor
 • Počiatočná ponuka mincí (ICO)
 • Európsko-Čínska spolupráca