Služby v oblasti HR

Základné informácie
Naše riešenia pomáhajú napĺňať plány a vízie spoločností najmä v oblasti automotive, výroby, IT a telekomunikácií, financií, maloobchodu, bánk, poisťovní a ďalších. Inovácie, zodpovednosť a komplexné služby – to sú tri piliere, na ktorých je Balanced HR postavené. Dnes máme takmer 30 zamestnancov a patríme medzi TOP 10 HR spoločností na Slovensku.

Služby
Našou špecializáciou je podpora zahraničných investorov, ktorí prichádzajú na slovenský trh. Ponúkame primárne prieskumy dostupnosti pracovnej sily, kalkulácie predpokladaných nákladov práce pre jednotlivé regióny, komplexný náborový outsourcing na všetky pracovné pozície organizačnej štruktúry vo vznikajúcich spoločnostiach – od generálneho riaditeľa až po operátorov výroby, zaisťujeme mzdovú administráciu a pomáhame riešiť bežné administratívne operácie prostredníctvom interim projektových manažérov resp. na vlastné náklady.

Kľúčové služby

  • Nábor
  • Executive search
  • Personálny audit
  • Outplacement
  • Poradenstvo
  • Prieskumy (plat, konkurenčné prostredie, spokojnosť, zamestnanecké benefity,…)
  • Personálny lízing
  • Personálne a mzdové služby
  • Vzdelávanie a rozvoj
  • cvmango.com

Iné aktivity
Okrem hľadania talentov a náboru rozvíjame aj projekt cvmango.com. Táto webová aplikácia vám môže pomôcť nájsť

vhodného uchádzača pomocou open access databázy preverených uchádzačov, ktorí už absolvovali osobné pohovory a sú našimi klientmi odporúčaní aj na konkrétne pracovné pozície. Jedinečný nástroj môže ušetriť veľa času, energie a nákladov spojených s hľadaním kandidátov v porovnaní s inými databázami, ktoré obsahujú iba životopisy uchádzačov.