Rozvoj podnikania

Základné informácie
Vo všeobecnosti rozvoj podnikania zahŕňa predaj, strategické iniciatívy, inovácie, obchodné partnerstvá, rozvoj trhu, expanziu podnikania a marketing.

Vedenie firmy si vyžaduje veľa úsilia a činností, aby ste sa každodenne vyrovnali s problémami súvisiacimi s vašou podnikateľskou činnosťou. To je dôvod, prečo sa naše združenie skladá z členov a spolupracovníkov špecializovaných na rôzne oblasti medzinárodného obchodu a investícií. Náš tím môže poskytnúť komplexnú podporu malým a stredným podnikom, ako aj väčším spoločnostiam pri medzinárodnom raste.

Naši partneri a zamestnanci sú schopní poskytnúť plnú podporu pre vaše podnikanie na Slovensku. Od nášho založenia sme poskytli podporu stovkám firiem pri kontakte so slovenskými podnikateľmi a pomohli sme desiatkam zahraničných spoločností, ktoré majú záujem investovať alebo založiť podnikanie na Slovensku. Ak máte záujem podnikať na Slovensku alebo hľadáte obchodnú alebo priemyselnú nehnuteľnosť, firmu na kúpu, toto je ten správny kontakt pre vás.

Kľúčové služby
Prostredníctvom našej ponuky obchodných služieb Vám pomôžeme rásť a rozvíjať Vaše podnikanie na Slovensku i v medzinárodnom meradle, ako aj objavovať nové príležitosti, hľadať vhodnú priemyselnú alebo obchodnú nehnuteľnosť na prenájom alebo kúpu, vytvárať nové strategické partnerstvá, hľadať vhodné slovenské obchodných partnerov alebo dodávateľov a uvádzanie vašich produktov a služieb na trh.

Obchodné služby a outsourcing
Naša široká škála ďalších služieb zahŕňa prieskum trhu, služby vstupu na trh, štúdie uskutočniteľnosti, vyhľadávanie agentov, distribútorov a obchodných partnerov, vyhľadávanie produktov a dodávateľov, podporu rozvoja sietí distribútorov a predajcov, služby pre začínajúcich podnikateľov, lokalizáciu, marketing a reklama, internacionalizácia, medzinárodný obchod a podpora exportu a importu ako aj obchodné poradenstvo. Zaviazali sme sa poskytovať všetkým našim klientom komplexné a nezávislé služby.

Rozvoj podnikania
Budeme s vami spolupracovať, aby sme: porozumeli príležitostiam na miestnom trhu pre vaše produkty a služby. Identifikujte vládnu byrokraciu a nariadenia vzťahujúce sa na vaše produkty a služby na Slovensku – v Európskej únii. Identifikujte potenciálnych zákazníkov a dokončite štúdie uskutočniteľnosti. Zistite potenciálnu miestnu trhovú hodnotu vašich produktov a služieb. Identifikujte a pochopte silné a slabé stránky svojich konkurentov. Pomôžte pri vašich strategických a marketingových iniciatívach.

Internacionalizácia podnikania
Zabezpečíme expanziu vášho podnikania do iných krajín, robíme medzinárodný prieskum trhu a prieskum trhu. Hľadanie obchodných partnerov, nákupcov, distribútorov, žiadané produkty alebo dodávateľov, vytváranie obchodných sietí, B2B marketingové služby a reklama, offshore služby, pomoc pri importe a exporte.

Online export
Aby organizácia zostala aktuálna, musí byť prítomná online. Čoskoro nebude stačiť mať iba dobrú viacjazyčnú webovú stránku. Budete musieť vyčnievať z množstva informácií tam vonku. Online export alebo e-exporting sa v súčasnosti považuje za efektívny spôsob rozšírenia predaja do zahraničia. Online obchodné platformy predstavujú pre podniky nákladovo efektívny spôsob, ako zvýšiť predaj svojho sortimentu a geografické rozšírenie.

B2B online marketing
Využitím celosvetových databáz spoločností a našich kapacít na prieskum trhu sme schopní poskytnúť podnikateľom expozíciu voči klientom v zahraničí prostredníctvom cieleného online marketingu, email marketingu, telemarketingu a priameho marketingu.

Služby podpory podnikania
Pomôžeme vám: registrovať miestnu pobočku alebo založiť partnerstvo, alebo pomôcť pri založení slovenskej spoločnosti. Nájdite kancelárske priestory, ktoré uspokoja váš firemný imidž, náklady a potreby umiestnenia a dohodnite si vo svojom mene „najlepšie podmienky“, vytvorte lokalizovanú slovenskú a/alebo medzinárodnú webovú prezentáciu a prezentácie. Identifikujte potenciálnych obchodných partnerov, distribútorov a zástupcov, dohodnite s nimi distribučné zmluvy. Poradenstvo v oblasti náboru, platov a balíkov benefitov, asistovanie pri nábore zamestnancov pre nový subjekt a poskytovanie podpory podľa potreby.

Realitné služby
Naším cieľom je pomôcť Vám nájsť vhodnú priemyselnú alebo obchodnú nehnuteľnosť, či už ako investíciu alebo ako majetok alebo na prenájom na Slovensku.