Právne služby

Základné informácie
bpv BRAUN PARTNERS je jednou z popredných medzinárodných advokátskych kancelárií v Českej republike a na Slovensku.

Služby, ktoré poskytujeme našim klientom, sú založené na najvyšších štandardoch kvality, vzdelaní členov nášho tímu, porozumení miestnemu podnikateľskému prostrediu a tradícii medzinárodného poradenstva.

Advokátsku kanceláriu založil v roku 2006 tím skúsených advokátov, ktorí spolu pôsobili v renomovanej medzinárodnej advokátskej kancelárii Haarmann Hemmelrath. Od samého začiatku sa bpv BRAUN PARTNERS rozrástla – v roku 2010 sme otvorili našu úspešnú pobočku na Slovensku.

bpv BRAUN PARTNERS zahŕňa viac ako 35 českých, slovenských a nemeckých právnikov a daňových poradcov, z ktorých niektorí sú považovaní za najuznávanejších profesionálov v Českej republike a na Slovensku.

Angličtina a nemčina (a samozrejme čeština a slovenčina) sú jazyky, ktoré plynule hovoria všetci členovia tímu, z ktorých mnohí ovládajú aj ďalšie jazyky vrátane francúzštiny, ruštiny, taliančiny alebo španielčiny.

Všetci právnici a daňoví poradcovia vyštudovali renomované české a zahraničné univerzity. Okrem hlbokej znalosti práva prinášame našim klientom aj mimoriadne vysokú mieru flexibility a pozitívneho prístupu k našej práci. Špecializujeme sa na pochopenie podnikania našich klientov. Bez ohľadu na technický prístup, ktorý je potrebný pri poskytovaní právneho poradenstva, si vždy zachovávame širší obraz o ekonomickom a daňovom obraze našich klientov.

Prevádzame klientov všetkými oblasťami ich podnikania – v kľúčových medzinárodných a domácich transakciách a pri každodennej práci. Medzi naše kľúčové kompetencie patrí poradenstvo vo všetkých otázkach korporátneho práva, fúzií a akvizícií, financovania, práva nehnuteľností, energetického práva vrátane obnoviteľných energií, pracovného práva, súdnych sporov a arbitráží a práva EÚ.

Firemné a M&A
Fúzie a akvizície spoločností sú komplexné úlohy. Naše hlboké znalosti a dlhoročné skúsenosti nám umožňujú navrhovať udržateľné riešenia pre všetky strany. Oblasti praxe:

 • Korporátne
 • Fúzie a akvizície
 • Compliance
 • Joint Ventures
 • Privatizácia
 • Zákon o hospodárskej súťaži a protimonopolné právo

Zamestnávanie
V pracovnom práve nie sú dôležité len obchodné úvahy. Pri našich odporúčaniach berieme do úvahy aj mäkké faktory. Oblasti praxe:

 • Obchodné aktivity a nasadenie zamestnancov v zahraničí
 • Pracovné zmluvy, odmeňovanie a dôchodkové požitky
 • Ochrana dát
 • Kolektívne vyjednávanie
 • Skončenie pracovného pomeru, hromadné prepúšťanie
 • Pracovné spory
 • Presun zamestnancov počas M&A transakcií

Nehnuteľnosti
Od prvotného nápadu až po úspešné dokončenie prinášame naše obchodné znalosti do celého hodnotového reťazca realitného developmentu bezpečne, efektívne a presne na základe platného národného práva. Oblasti praxe:

 • Obchodný, výrobný a servisný priemysel užívateľov nehnuteľností
 • Súkromný kapitál, inštitucionálni investori a fondy
 • Nákup a predaj jednotlivých nehnuteľností a portfólií
 • Stavebné zákazky
 • Plánovanie a územné plánovanie, využívanie pôdy a stavebné predpisy
 • Zákon o životnom prostredí
 • Investície na zelenej lúke
 • Infraštruktúra
 • Správa a lízing nehnuteľností
 • Reštrukturalizácia realitných projektov
 • Energetické inštalácie a inžinierske siete

Platobná neschopnosť a reštrukturalizácia
Krízy si vyžadujú rýchle a rozhodné kroky. Vďaka našim skúsenostiam z mnohých prípadov poskytujeme klientom rýchlu a presnú pomoc. Oblasti praxe:

 • Predkonkurzná ochrana práv veriteľov
 • Vytvorenie kolaterálu na diaľku v prípade platobnej neschopnosti
 • Zastupovanie veriteľov v konkurznom konaní
 • Reštrukturalizácia dlhu pred platobnou neschopnosťou
 • Právne povinnosti orgánov spoločnosti a akcionárov v kríze
 • Predpisy o údržbe kapitálu
 • Záväzné predpisy podľa zákona o dani/sociálnom zabezpečení
 • Predpoklady a riziká de-facto manažmentu
 • M&A spoločností v núdzi