Možnosti relokácie z právneho hľadiska

Pri relokácii podniku z Ukrainy na Slovensko je potrebné zohľadniť z právneho hľadiska situáciu podniku na Ukrajine a tiež novú situáciu do ktorej príde podnik na Slovensku.

Vo vzťahu k Ukrajine je potrebné z právneho hľadiska vyriešiť najmä zamestnancov a lokálnych dodávateľov, ktorých je potrebné, ak sa to dá a má to finančný zmysel, presmerovať dodávať na Slovensko. Túto časť presunu podniku odporúčame konzultovať s ukrajinským právnikom.

Pri relokácii podniku na Slovensko je v prvom rade potrebné si vyriešiť, či sa ide podnik zakladať „na zelenej lúke“ alebo vstupuje do partnerstva s už zabehnutým slovenským podnikom. Je zrejmé, že ak chce ukrajinský podnikateľ vstúpiť do partnerstva so slovenským podnikateľom, je potrebné uzavrieť zmluvu. Väčšinou ide o tzv. „joint venture“ zmluvu, t.j. zmluvu o spolupráci, kde si slovenský a ukrajinský podnikateľ nastavia podmienky spolupráce. Napríklad môže si ukrajinský podnikateľ založiť na Slovensku sro a so slovenským podnikateľom uzavrieť spoluprácu, že poskytne časť svojich voľných výrobných kapacít pre ukrajinského podnikateľa. Alebo môže ukrajinský a slovenský podnikateľ uzavrieť dohodu, že spolu založia novú spoločnosť, kde si dohodnú kto sa akým podielom bude podieľať na spoločnosti a kde ukrajinský partner dodá napr. know how, a slovenský podnikateľ napr. ľudí, prípadne sa dohodnú úplne inak. Výsledkom je ale jedna spoločnosť.

Druhý variant je, že ukrajinský podnik si na Slovensku založí novú spoločnosť (napr. sro), pričom tá bude zaradená do jeho majetkovej štruktúry, napríklad ako dcérska spoločnosť ukrajinskej spoločnosti. Prípadne bude táto spoločnosť mimo ukrajinskej majetkovej štruktúry.

To, či začne ukrajinský podnikateľ podnikať na Slovensku sám, alebo v úzkej či voľnejšej spolupráci so Slovenským partnerom, bude mať veľký vplyv nielen na to, ako nastaviť celý projekt, ale aj na personálnu politiku podniku, odbyt, dodávky, resp. ako sa k projektu postavia banky v prípade, že podnik bude žiadať o poskytnutie úveru.

Z právneho hľadiska pri relokácií je potrebné zohľadniť nasledovné:

  1. Zmluva o spolupráci s prípadným slovenským podnikateľom
  2. Právne súvislosti a dokumentácia pri založením spoločnosti, napr. niektoré predmety činnosti vyžadujú osobitnú licenciu
  3. Zmluvný vzťah k miestu výkonu podnikania (nájom/kúpa) a súvisiace zmluvy (napr. dodávky energií, zabezpečenie likvidácie odpadu a pod.)
  4. Zmluvné vzťahy so zamestnancami
  5. Zmluvné vzťahy s odberateľmi
  6. Zmluvné vzťahy s dodávateľmi
  7. Financovanie
  8. Clo pri preclení tovaru do EÚ