HR služby od A po Z

Partner SAEI BALANCED HR ponúka podporu prostredníctvom platformy CVMANGO – škálovateľné online riešenie na zdieľanie preferenčných kandidátov pre klientov. Na tejto platforme môže firma nájsť vhodného zamestnanca, ktorý spĺňa vaše potreby na 3 kliky.

Zároveň konzultanti BALANCED HR poskytujú inovatívne a zodpovedné HR poradenstvo a podporu s:

  • externým náborom zamestnancov
  • projektami priameho oslovenia a headhuntigu kľúčových zamestnancov
  • flexibilnými formami riadenia potrieb zamestnancov, personálny lízing
  • službami profesionálneho medzinárodného zamestnávania expatov a imigračnými službami
  • platovými analýzami a prieskumami
  • analýzou a výberom vhodnej lokality pre uskutočniteľnosť vašich projektov
  • vzdelávaním, školeniami a rozvojom vašich zamestnancov
  • identifikáciou rozvojových potrieb zamestnancov prostredníctvom unikátnej online-diagnostiky – metóda farebných asociácií
  • analýzou potrieb a nasadením moderných náborových postupov (chatboty)