Hľadáte obchodného partnera na Slovensku?

Radi pomáhame v iniciatívach Business Matching. Pomáhame pri hľadaní obchodných partnerov alebo pri uchytení sa pre expanziu na Slovensku.

Business Matching je prispôsobená služba párovania zameraná na pomoc globálnym zákazníkom pri vyhľadávaní, identifikácii a preverovaní potenciálnych slovenských obchodných partnerov. Služby obchodného párovania spočívajú v identifikácii vhodného párovania firiem a podnikateľov so službami alebo produktmi pri zakladaní obchodných expanzií či už na Slovensku alebo v krajinách Európskej únie v strednej a východnej Európe. Vďaka etablovanému pôsobeniu na Slovensku máme vynikajúcu pozíciu na to, aby sme sa mohli orientovať v rôznych regulačných rámcoch a lepšie porozumieť miestnemu podnikateľskému prostrediu.

Naši členovia a partneri sú schopní poskytnúť MSP pomoc pri hľadaní vhodných obchodných partnerov na Slovensku alebo pri založení spoločnosti na Slovensku. Táto služba môže byť spoplatnená, ktorá bude definovaná na základe špecifických potrieb každej spoločnosti a príslušného poskytovateľa služieb. Takáto služba sa zvyčajne vykonáva na základe dvojstupňového prístupu.

1. fáza

Uskutočniť predbežný prieskum potenciálnych obchodných partnerov na Slovensku a osloviť relevantné subjekty. Zmerajte záujem oslovených spoločností o spoluprácu s klientom.

Po predložení zoznamu potenciálnych kontaktov klientovi sa rozhodne, či prejde do 2. fázy.

2. fáza

Dohodnite si osobné stretnutia medzi klientmi a potenciálnymi partnermi. Proces by zahŕňal:

  • Sprostredkovanie kontaktov a výmeny informácií.
  • Sprostredkovanie stretnutí.